Hlasování o nejsympatičtější vánoční dům u konce!

25.12.2013 21:31

Výsledky II. ročníku o nejhezčí výzdobu:

1. Preiningerovi 

2. Doberský vánoční strom

3. Kuncovi

Další domy, které se líbily - Netíkovi (č.p.30), Douckovi, Poláčkovi st. i ml.,bytovka 142, Markovi, Ševcovi ml., bytovka 115