Dramatický kroužek

20.06.2019 19:33

Děkujeme všem návštěvníkům našeho divadelního představení za návštěvu a závěrečný potlesk. Doufáme, že jste si představení užili. Dramatický kroužek tímto vystoupením pro letošní školní rok končí.