DRAKIÁDA

18.09.2009 18:00

D R A K I Á D A

Léto - nashledanou, Podzime – dobrý den!

Pod tímto heslem jsme v letošním školním roce 2009 – 2010 vyrazili na tradiční Drakiádu již 18.9.2009. Byl krásný slunečný a teplý den, jen jsme měli všichni obavy, zda nám připravení dráčci vzlétnou do oblak, protože ráno po příchodu do školy se nehnul ani jeden lísteček na stromě. První vyučovací hodinu si jsme si četli různé básničky o dracích. Jedna básnička nás naučila dráčky malovat. Svým dráčkům jsme dali jména a sestavovali jsme ústně psaníčka, která by dráčci na svých ozdobených ocáscích měli odnést vzhůru do oblak.Pak jsme silně zafoukali a přivolali alespoň malinkatý vánek a po svačině jsme hned vyrazili po krátkém bezpečnostním poučení „do boje“. Vyrazili jsme směrem na Chmeliště, na vysoký kopec, odkud byl krásný výhled do kraje a na Dobré. Po cestě jsme se začali radovat, jelikož nám trochu více začalo foukat. 

Po uložení věcí jsme roztáhli všichni svá dráčata a všichni jsme se pokoušeli je dostat vzhůru. Těm starším se to podařilo hned, někomu později a někdo vyřadil z boje draka hned na počátku. Mezi těmi šikovnými bylo letos i hodně prvňáčků, kteří zvítězili nad staršími a dokázali sami draka dostat do oblak. Několika drakům jsme dávali první pomoc, jeden drak uvízl na stromě, ale podařilo se nám ho zachránit. Pomáhali nám i někteří přítomní rodiče, p. učitelky, praktikantka . Přišli se na nás podívat i děti z MŠ V Dobém – letos přišli malinko později, tak viděly alespoň draky 5. ročníku ve výšinách a vítězné i postižené draky žáků 1. – 4. ročníku. Po společném fotografování jsme se vydali všichni na zpáteční cestu do školy. Byli jsme všichni unavení, ale měli jsme radost, že jsme pěkně přivítali Podzim. Letošní Drakiáda se nám vydařila. 

                                                                                                         Žáci 1. – 5. ročníku ZŠ Dobré