Dopravní výchova 2012

13.07.2012 10:14

 

KURZ DOPRAVNÍ VÝCHOVY
    V pátek dne 18. Května 2012 se v naší škole konal kurz dopravní výchovy pro žáky 4. ročníku. Tento kurz proběhl v rozsahu 5 vyučovacích hodin (oblast teoretická), poté ještě žáci prošli částí praktickou. Část teoretická se skládá z několika tematických celků. 
    V prvním byli žáci 4. ročníku seznámeni s jízdním kolem – s jeho povinnými součástmi a funkcemi. Každý žák si zároveň uvědomil, zda právě jeho jízdní kolo splňuje dané požadavky pro bezpečnou jízdu v silničním provozu. 
    Druhý tematický celek byl věnován osobnosti cyklisty – jeho povinnostem v silničním provozu a dodržování pravidel. Žáci byli seznámeni se základními pravidly silničního provozu.
    Třetí celek se zaměřil na dopravní značky. Rozdělili jsme si dopravní značky na 4 základní skupiny a děti si osvojily jejich správné názvy. Zároveň jsme si vysvětlili jejich význam pro všechny účastníky silničního provozu popř. vážné důsledky jejich nedodržování. Žáci obohacovali výklad vyprávěním vlastních zážitku z různých situací v silničním provozu a případnými dotazy. V tomto celku byla také probrána pravidla, podle kterých se má cyklista chovat při projíždění různých typů křižovatek (zvláštní pozornost byla věnována odbočování vlevo a vjíždění na hlavní silnici). 
    Poté jsme se vydali do naší obce, kde jsme se soustřeďovali na dopravní značky, křižovatky a problematická místa z hlediska jízdy cyklisty (jednotní žáci vysvětlovali, jak by se v dané situaci zachovali). 
    Dopravní kurz byl zakončen shrnutím získaných vědomostí a znalostí, plněním úkolů v zábavných pracovních listech a následným závěrečným testem.  
                                                                                                                                     Blanka Kubcová
Výsledky jízdy zručnosti:
150m, 5 překážek, jízda na čas, penalizace za šlápnutí na zem(5 s), špatné projetí překážky(15 s), 2 pokusy, počítán lepší z nich
Pořadí Jméno Čas Penalizace Výsledný čas
1 Péťa Pelda 59,37 s 0   59,37 s
2 Patrik Rašek 1:00,59 s 0 1:00,59 s
3 Kuba Smola 1:02,25 s 0 1:02,25 s
4 Jirka Švihálek 1:00,78 s 15 1:15,78 s
5 Lucka Sedloňová 1:30,31 s 0 1:30,31 s
6 Eliška Balcarová 1:16,81 s  15 1:31,81 s
7 Kuba Krycner 1:18,91 s 25 1:43,91 s
8 Míša Mach 1:35,43 25 2:00,43 s
 

Fotky z jízd zručnosti zde