Den prevence

25.06.2014 14:56

Poslední „preventivní“ den, než vyrazí deváťáci do světa…

V pondělí 23. 6. 2014 vyjeli žáci 8. a 9. ročníku ZŠ Dobré do Hradce Králové. 9. ročník nejdřív navštívil Kontaktní centrum Laxus. Zde se žáci dozvěděli mnoho informací o činnosti tohoto zařízení i o klientech. S místním pracovníkem besedovali o drogové závislosti a všech životních problémech z toho vyplývajících. Všichni se shodli na tom, že takto by skončit určitě nechtěli. Žáci 8. ročníku se seznamovali s historickým centrem Hradce Králové.

Poté všichni společně navštívili divadelní představení v Klicperově divadle v Hradci Králové. Jednalo se o moderní nastudování Shakespearova Romea a Julie v režijní úpravě Davida Drábka. Znesvářené rody se od sebe odlišují nejen způsobem života ale zejména rasou, na což je v inscenaci kladen důraz. Montekové jsou romská soudržná rodina, zatímco bílí Kapuletové jsou egoističtí jedinci, žijící spíše vedle sebe než spolu. Drábek do inscenace zahrnul množství předsudků a stereotypů, kterými na sebe menšina a většina v dnešní společnosti nahlíží. Po představení jsme navštívili zákulisí divadla, vlásenkárny, oblékárny a chvíli jsme postáli i na prknech, co znamenají svět. Návštěva Hradce Králové dopadla na jedničku a už teď se těšíme na příště.

Tato exkurze je součástí projektu z oblasti protidrogové politiky Zamysli se!, který byl podpořen MŠMT.

                                      Mgr. L. Hrušková