Dějiny Země

16.02.2018 11:05

1. Z jaké doby máme důkazy o existenci života na Zemi?

2. Vývoj života na zemi popisuje teorie anglického biologa. Jak se jmenuje teorie a autor?

3. Jaká věda s touto teorií pracuje?

4. Co je fosilie?

5. Jaké 2 základní druhy fosílií rozlišujeme?

6. Co jsou vůdčí zkameněliny?

7. Jak obecně nazýváme časové úseky vývoje Země?