Čísla ze sběru papíru

10.11.2016 08:11

V roce 2016 jsme uspořádali 2x sběr papíru. Ve spolupráci s Vámi jsme dosáhli výtěžku, který bude využit na nákup sedacích vaků do školní knihovny:

Květen 2016: 3300,-

Říjen 2016: 2580,-

DĚKUJEME.