Charakteristika

06.10.2019 19:24

Rozvíjíme dovednosti

Projekt  podpořený Královéhradeckým krajem

Oblast Rozvoj podmínek pro vzdělávání

Doba trvání projektu : 1. 8. 2019 – 31. 7. 2020

Celkové náklady min. 82934,-Kč, z toho  dotace 74550,-Kč

 

Tento projekt je zaměřený na polytechnickou výchovu a vzdělávání a na podporu digitalizace ve vzdělávání.

 

Cíle projektu : pěstovat pracovní dovednosti a návyky od nejútlejšího věku, podpora fantazie a kreativity, rozvoj manuální zručnosti, vytvořit plně funkční prostředí, ve kterém budou moi žáci naší školy využívat digitální technologie a pro ně určené aplikace v co největším počtu hodin a ve všech třídách naší školy

 

Projekt obsahuje :

 

Pokrytí wifi-zařízení v budově ZŠ č. 110, venkovní pracovní stoly a nákup stavebnic Merkur a Seva do školní družiny.