ČERVEN

30.05.2015 10:25

01.06.2015 - Exkurze hvězdárna Hradec Králové ( 5.ročník)

02.06.2015 - školní výlet - Adršpachské skály (5.ročník)

02.06.2015 - exkurze Filharminie, TONGO, hvězdárna Hradec Králové ( 1.- 3.ročník)

03.06.2015 - dětský den s 9.ročníkem ( celý I. stupeň)

22.06.2015 - Ekologický program v A- Rocha, pan Světlík (1.- 3.ročník)

23.06.2015 - Kulturní vystoupení žáků, vystoupení mažoretek z Bílého Újezda

29.06.2015 - "Poznáváme naši přírodu"- vycházka a přednáška na chatě Živina

30.06.2015 - vyhlášení školní atletické soutěže, rozloučení se školním rokem a rozdání VYSVĚDČENÍ( konec cca 9.00-9.30)