Březen 2020

03.03.2020 20:08

4. 3. Bruslení  6.-9.r. 9-11h, vedoucí akce p. Preininger, odjezd v 8,15h ze zastávky v Dobrém

6. 3. přehazovaná Kostelec DIII. (6.-7.), vedoucí akce p. Preininger

11. 3. agl. divadlo 3.-5.r. RK 10-11h, vedoucí akce p. Zelený

17. 3. divadlo RK 3.-4. +MŠ 8,30h, vedoucí akce  p. Kleinerová, 

18. 3. prevence tř. kolektiv 6.r. p. Ženatová

24. 3. jedna h 2-3. r. a jedna h 6.-7.r. požární prevence po 1 hodině p. Frič

26. 3. knihovna DK 6.-7.r. vedoucí akce p. Šimek

1. 4. požární prevence p. Frič po jedné hodině 2-3.r. a 6.-7.r.