BŘEZEN 2014

21.02.2014 08:35

10.03.2014 - 5.ročník návštěva městské knihovny v Kuklenách (téma Harry Potter) - (7.15-11.00)

13.03.2014 - "Kamarádství, přátelství, tolerance" - primární prevence s pí Kalibovou 1.ročník

14.03.2014 - "Kamarádství, přátelství, tolerance" - primární prevence s pí Kalibovou 2.+3..ročník

14.03.2014 - Okrskové kolo ve vybíjené pro 4.-5.ročník v Opočně - otevřené družstvo děvčat a chlapců

19.03.2014 - "Neposlušná kůzlátka" - divadlo RK 1.ročník

28.03.2014 - DEN UČITELŮ