Bližší informace k organizaci pilotního ověřování přijímacího řízení do oborů vzdělání ukončených maturitní zkouškou

19.11.2014 17:27

http://www.cermat.cz/prijimaci-rizeni-sl-2015-1404035005.html

 

Seznam škol zahrnutých do pilotního ověřování:

http://www.cermat.cz/seznam-prihlasenych-skol-pilotni-overovani-2015-1404035035.html

 

Zde si můžete stáhnout přihlášku ke studiu na střední škole:

http://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/prijimani-na-stredni-skoly-a-konzervatore