Anglický týden ve škole

05.10.2018 13:00

Základní škola v Dobrém opět plánuje na duben anglický týden, kdy žáci tráví 3 vyučovací hodiny denně s rodilým mluvčím a zbytek podle rozvrhu. Během tohoto týdne si žáci zopakují nejen gramatiku a slovní zásobu, ale naučí se i něco nového zábavnou formou. Anglický týden funguje jako motivace a praktická ukázka použití a důležitosti ovládání cizího jazyka. Cena na žáka je 600 Kč, vytvoříme dvě skupiny. Jedna skupina bude 4. ročník doplněný 3. ročníkem, druhá skupiny bude 9. ročník doplněný 7. a 8. ročníkem.

Vybíráme zálohu 300 Kč (polovinu konečné částky).