Adaptační pobyt 6. ročníku v Kosteleckých Horkách

30.09.2019 20:46

Ve dnech 18. - 19. 9. 2019 se 6. ročník vydal tmelit kolektiv a zažít výuku jinak do střediska environmentální výchovy Modrý dům v Kosteleckých Horkách. Hlavní náplní adaptačního pobytu byly zážitkové programy, které měly dětem teoretickým, ale hlavně praktickým způsobem přiblížit a připomenout souznění člověka s přírodou. Ve dvou dnech děti absolvovaly celkem 4 programy, kde včelařily, vyráběly svíčky, pekly placky z ručně namleté mouky. Největší obliby se ale těšil program, kde si z ovčí vlny mohly vyrobit praktické podsedáky. 

Po návratu do školy, když jsme pobyt s dětmi probírali, však děti uvedly, že programy byly super, ale nejlepší byly společné chvíle strávené na pokojích nebo při společných hrách.

Takže účel adaptačního pobytu byl snad naplněn. 

LP