Adaptační kurz Jedlová

25.10.2018 18:42

Ve dnech 16.-17.10.2018 se žáci 6. ročníku ZŠ v Dobrém již tradičně účastnili adaptačního kurzu na chatě Kristýna v Jedlové v Orlických horách. Tento pobyt je zaměřen zejména na stmelení kolektivu při přechodu na II. stupeň ZŠ. Jeden den s dětmi strávila i okresní preventička primární prevence sociálně patologických jevů Mgr. Z. Ženatová, která díky svým aktivitám měla odhalit silné a slabé stránky kolektivu. Dětem se pobyt velmi líbil a klidně by si ho zopakovaly. Chválily si nejen společné hry a další aktivity, ale také vynikající jídlo. Jsme rádi, že kurz splnil plánovaný cíl a škola bude v podobných aktivitách pokračovat.

Třídní učitelka Mgr. Simona Jelínková