7. ročník

01.05.2020 08:45

Zeměpis:

Ahoj sedmáci, těm co mi poslali prezentaci na region Asie díky, a ti co ji neposlali, udělejte to co nejdříve(Kytýrová, Luňáčková,Pavlíček,Špringr).

Díky!

2. 5. 2020

Dějepis:   str.115-120, opakovat středověk           

Fyzika      str.130-149, str. 172-200 stará uč

 

1. 5. 2020

 

Český jazyk

Rozesílání úkolů probíhá každé pondělí emailem.

 

Přehled úkolů z českého jazyka Z D E

email: simek.zsdobre@seznam.cz

 

 

Anglický jazyk

Rozesílání úkolů probíhá každé pondělí emailem.

splňte úkoly z pracovných listů: 
1. týden přítomný prostý (opakování)
2. týden přítomný průběhový (opakování)
3. týden minulý průběhový (nová látka)
4. týden přítomný průběhový vs prostý (rozlišování)
5. týden opakování
6-8. týden: učebnice a workbook lekce 16

9. týden: způsobové sloveso can (opakování)

10. týden: další způsobová slovesa (nová látka)

email: zeleny.zsdobre@seznam.cz

 

 

Matematika

Komunikace probíhá bez problémů (mail ,skype,messenger,školní mobil). Děkuji všem rodičům i žákům za podněty, připomínky i podporu.

1) Stále platí možnost si sám doplňovat opakovací cvičení v pracovních sešitech PS1-3 cokoliv, všichni mají zaslány výsledky všech sešitů ke kontrole

2) učebnice aritmetiky : vypracuj postupně " Zlaté testy " začínají na str.4, 8, 12,16,20,24,28,32,36,43,48,52,56 - vše je probráno, hned si výsledky zkontroluj vzadu  

3)Probráno učivo : Mapa, měřítko. Kartézská soustava souřadnic. Přímá a nepřímá úměrnost - tabulka, graf, úsudkové úlohy

4)Plán učiva na květen a červen : Trojčlenka. Procenta

5)Samostatná práce na testech : SCIODAT, ALFBOOK - průběžně

6)ONLINE výuka : každé úterý v 9.30 h , středa v 9.30 h 

 

 

Přírodopis

Úkoly jsou žákům rozesílány na email.

 

 

Zeměpis

Milí sedmáci, už byste měli mít hotovou prezentaci na zadanou oblast Asie. Do konce tohoto týdne mi pošlete prezentaci mailem. Pokud by někomu nešla odeslat (třeba pro velikost), stačí udělat prtScr jednotlivých snímků a poslat je jako obrázek. Do Freda se vás přihlásila jen půlka, takže komunikaci přes něj ruším.

mail: preininger.zsdobre@seznam.cz