3.ročník

01.05.2020 08:51

Poslední úkoly z učebnic…!

Do prázdnin budeme procvičovat už jen  z prac. listů.

Český jazyk - učebnice str. 83 – 88 (Slovesa – čas, infinitiv, zvratná slovesa, slovesa časujeme)

                    - do malého sešitu opiš žluté tabulky str. 83, 86 a 87

                    -  str. 83/5.- opravte chyby

                    - str. 84/7 b), str.84/9., str. 86/4

                    - PS str. 34 – 36 (37 – cvičení navíc)

Matematika -  učebnice str. 32 a str. 37 – 39 

                        (Rozšiřující učivo dělení se zbytkem)

                        - do malého sešitu str. 32/5. a 6., str. 37/ 5.

- cvičení navíc str. 38/11. a 39/7

- PS str. 17, str.18/4, str.19/4 a str. 22 – 23 (Dělení se zbytkem)

- Geometrii, prosím, vynechte. Doděláme ji příští rok.

Písanka -   str. 31 - 32

Angličtina  - učebnice str. 63 – Days and months 

                     (vystřihni a nalep si obrázky do sešitu a popiš si to česky:

                             Sunday – neděle..., January – leden… )

- PS str. 62 – 63 (My a Evropa)

Prvouka  -   učebnice on-line Taktik str. 66 – 68 a nebo na Youtube

                     (Vesmír – Slunce a planety)

                        - PS str. 71, 72 a str. 58 – 59 (co půjde)

-  Vesmír budete mít též ve 4. ročníku a jezdí se i na exkurzi do hvězdárny.

 

Úkoly do 12. 6. 2020

Český jazyk - učebnice str.74 - 77 a str. 79 (opakování podstatných jmen)

- do malého sešitu str. 75/ 4., str. 76/7. a 8., 77/2., str. 79/3.

- učebnice str. 80 - 82 (Slovesa - opiš si žluté tabulky: Slovesa - osoba na str.81 nahoře a na str. 82 Slovesa - číslo)

- PS str. 16/1., 2. (podstatná jména), str. 32, 33 (slovesa)

Písanka - str. 29 - 30

Matematika - učebnice str. 27 - 31 (Násobení číslem 60, 70, 80, 90, 100)

- do malého sešitu str.27/ 8., str. 28/7., str. 29/7., str.30/ 9., str. 31/8.

- PS str. 15 - 16

Anglický jazyk - učebnice str. 55 a str. 59 (dočti si komiks My friend is a monster 11 a 12)

- PS str. 58/2., str. 59/ 3., str.60/ A,B = Quiz time

- na Youtube poslechy Unit 12 (písnička Goodbye Superstars!)

Prvouka - učebnice Taktik (on-line verze) str.78 - 80

(Přírodní společenství U vody a Chystáme se na prázdniny)

- PS str. 69 - 70 ( U vody)

Úkoly na období do 30. 4. 2020 
Matematika - učebnici a prac. sešit 2. díl ,prosím, nezahoďte. Chybí nám tam dodělat hlavně geometrie, jednotky délky... Plánuji to dodělat a zkontrolovat ve škole.  
- budeme pokračovat učebnicí 3. díl str. 3 - 10 (procvičuj na papír, do sešitu, ústně...) =  Sčítání a odčítání do tisíce
-  opiš a vypočítej do sešitu str.7/ 7 (celé) a str. 10/ 2 (celé). Pozor na příklady se závorkami  (25 : 5) . 8 = nejprve vypočítáme závorku = 5 . 8 = 40 . Bude-li závorka jinde např. 
8 . (25 : 5) = tak 8 . opíšeme a počítáme závorku 5 = 40. 
A nebo 700 + (4 . 8) = nejprve opíšeme 700 + 
a pak počítáme závorku 32 = 732
- PS 3. díl str. 1 - 4
Můžete kouknout i na youtube - Matýskova matematika 3.roč. a vybrat si, co potřebujete dovysvětlit, procvičit (pěkná videa)
Český jazyk - hlavně opakujte vyjmenovaná slova,  učebnice str.59 - 61
- ze str. 62 si opište, prosím, do škol. sešitu Slovní druhy a zkuste se je naučit zpaměti
- učebnice str.59/ 3. a), b) opiš do sešitu a str.61/ 2.
- můžeš zkusit i diktát str. 61/ 3. b) c)
- PS str.30, 31
+ úkol navíc str.59/ 1. doplň a opiš do sešitu
Prvouka - učebnice Taktik (on-line) str.60 - 63
- PS str. 51 - 54
Písanka - str. 19
Angličtina - učebnice str.46 - 47, na str.47 Play the game můžou děti obrázky pojmenovat ( a pencil, stamp your feet, shake your head, I like pizza... three apples = slovíčka)
- PS str.46 - 47 (co půjde)
 

 

Úkoly do  5. 6. 2020
 
Český jazyk - učebnice str. 71 - 77 (Částice, citoslovce + opakování,
podstatná jména - rod,číslo a pád)
- do malého sešitu str. 71/ 1., str. 72/ 2. a 4.
+  opiš pádové otázky str. 74 a nauč se je zpaměti 
- PS str. 11 - 15
Písanka - str. 27 - 28
Matematika - učebnice str. 20 - opakování, 22 - 26 (násobení 10, 20, 30, 40, 50)
- do malého sešitu str. 22/ 7. , str. 23/ 8., str. 24/ 7. , str. 25/ 8. a str.26/ 6.
  - PS str. 10 - 14 (bez rýsování)
Anglický jazyk - učebnice Unit 11 - str. 54 - 55 (hlavně procvičuj slovíčka + on-line verze)
- PS str. 54 - 55
Prvouka - učebnice (on-line Taktik) str. 74 - 77
Přírodní společenství  - Pole a louka
      - PS str. 65 - 68
 
 
Učivo do 29. 5. 2020
 
Český jazyk - učebnice str. 68 - 70 (Slovesa, příslovce, předložky)
- do malého sešitu str. 68/ 3. (vypiš z textu 10 sloves a 10 podstatných jmen), str. 69/ 3. (doplň a napiš příslovce)
- PS str. 9 - 10
Písanka - str. 26
Matematika - učebnice str. 18 - 19
- do malého sešitu str. 18/ 2., 3. a 5., str. 19/ 3. a 4.
  - PS str. 9
Anglický jazyk - učebnice Unit 11 - str. 52 - 53 (nová slovíčka), na Youtube Chit Chat 1 Unit 11
V angličtině je pevně daný slovosled - oznamovací věta začíná podmětem, za kterým následuje sloveso. 
Věty s vazbou THERE IS a THERE ARE používáme tehdy, když říkáme, že někde něco je, většinou se jedná o věty, které jakoby odpovídají na otázku    CO TAM JE?.
 V těchto větách jako podmět slouží pomocné zájmeno THERE / ðeə  / (tam), za ním následuje sloveso BÝT (is, are) a potom až logický podmět.
Příslovečné určení místa může stát na konci věty:
There is a ball in your room.
nebo stejně jako v češtině na začátku věty:
In your room there is a ball.
Tato vazba se v angličtině velmi často používá.
There is = tam je (There is a ball in your room.) = jednotné číslo
There are = tam jsou (There are two balls in your room.) = množné číslo
- PS str. 52 - 53  (How many? = Kolik?)
Prvouka - učebnice (on-line Taktik) str. 72 - 73
Přírodní společenství v okolí lidských obydlí
      - PS str. 63 - 64
 
 
 

Zadání učiva do 22. 5. 2020

Český jazyk – v příloze posílám cvičení k procvičení vyjmenovaných slov + úkol navíc

                učebnice str. 66 – 67 (Přídavná jména, zájmena), do malého sešitu napiš str. 66/ 6. a 7.

                PS str. 6 – 7

Matematika – učebnice str. 16 – 17, do malého sešitu vypočítej str. 16/ 2. a str. 17/ 3.a)b)

                ve škole je možné zapůjčit řádové počítadlo

                PS str. str. 8

Angličtina – učebnice Unit 10 (opakujte slovíčka), str. 50 – 51

                PS str. 50 – 51

Písanka – str. 24 – 25

Prvouka – učebnice (on-line Taktik) str. 70 – 71 (Přírodní společenství Les)

                PS str. 61 - 62     

 

 

Úkoly na období do 15. 5. 2020

Český jazyk – hlavně budeme opakovat pravopis, učebnice str. 91 – 92, do malého sešitu opište a správně doplňte str. 63/ 5.,                         str.91/ 1.a), str. 92/ 6.

-   Podstatná jména učebnice str. 63 – 65

-   PS str. 2 – 5

-   Další procvičování vyjmenovaných slov vám příští týden přepošlu e-mailem v příloze.

Matematika – učebnice a PS 3. díl (žlutá)

-   Učebnice str.11 – 15, do malého sešitu vypočítejte str.12/ 4., str. 13/ 2. (pokud by to nešlo podle vzoru, tak příklady zkuste vypočítat písemně pod sebe) a str. 14/ 5.e), str. 15/ 7.b)c)d)

-   PS str.5 – 7

Angličtina – kopie si, prosím, vyplňte a nalepte do velkého sešitu = Unit 10 Animal safari

(nová slovíčka), písnička a i slovíčka jsou opět na youtube Chit Chat 1 Animal safari song, učebnice str. 48 – 49

-   PS str. 48 -49

Prvouka – učebnice (online Taktik) str. 64 -65 + PS str. 55 – 57

(výtah=tahák pošlu zase e-mailem v příloze)

Písanka – str. 21 - 23

 
Úkoly na období do 30. 4. 2020 
 
Matematika - učebnici a prac. sešit 2. díl ,prosím, nezahoďte. Chybí nám tam dodělat hlavně geometrie, jednotky délky... Plánuji to dodělat a zkontrolovat ve škole.  
- budeme pokračovat učebnicí 3. díl str. 3 - 10 (procvičuj na papír, do sešitu, ústně...) =  Sčítání a odčítání do tisíce
-  opiš a vypočítej do sešitu str.7/ 7 (celé) a str. 10/ 2 (celé). Pozor na příklady se závorkami  (25 : 5) . 8 = nejprve vypočítáme závorku = 5 . 8 = 40 . Bude-li závorka jinde např. 
8 . (25 : 5) = tak 8 . opíšeme a počítáme závorku 5 = 40. 
A nebo 700 + (4 . 8) = nejprve opíšeme 700 + 
a pak počítáme závorku 32 = 732
- PS 3. díl str. 1 - 4
Můžete kouknout i na youtube - Matýskova matematika 3.roč. a vybrat si, co potřebujete dovysvětlit, procvičit (pěkná videa)
Český jazyk - hlavně opakujte vyjmenovaná slova,  učebnice str.59 - 61
- ze str. 62 si opište, prosím, do škol. sešitu Slovní druhy a zkuste se je naučit zpaměti
- učebnice str.59/ 3. a), b) opiš do sešitu a str.61/ 2.
- můžeš zkusit i diktát str. 61/ 3. b) c)
- PS str.30, 31
+ úkol navíc str.59/ 1. doplň a opiš do sešitu
Prvouka - učebnice Taktik (on-line) str.60 - 63
- PS str. 51 - 54
Písanka - str. 19
Angličtina - učebnice str.46 - 47, na str.47 Play the game můžou děti obrázky pojmenovat ( a pencil, stamp your feet, shake your head, I like pizza... three apples = slovíčka)
- PS str.46 - 47 (co půjde)
 

Úkoly na období do  13. 4. 2020

Angličtina - nejen k procvičování slovíček ještě jedna nabídka zdarma: Výuka jazyků online pro děti a žáky (výuka až 8 světových jazyků)  -  www. jazyky-online.info

- učebnice Chit Chat 1 str. 42 - 44 (na youtube je ukázka z Unit 9 Bug café)

- PS str.42 - 45 ( Uvidíte, co půjde. Ať děti, prosím, píšou tužkou a nebo gumovacím perem, abychom potom mohli případně opravovat, doplňovat...děkuji.)

 

Písanka - str. 15 - 18 + str.20 (Velikonoce)

Prvouka - PS str. 43, str. 47 (Velikonoce), str. 48 - 50 (co by nešlo, jako např. fotosyntéza, rozmnožování rostlin, části listu...vyznačte,prosím, dovysvětlíme ve škole)

- na pomoc učebnice online interaktivita.etaktik.cz (Můj login: iva, heslo: iva)

 

Matematika - učebnice str.31 a 32, do sešitu opiš str. 31/ 5. b) c) a 6., str. 32/ 5 - kontrolu ať proveďou na počítačce/v mobilu kalkulačka

                         - str. 36 - 40 (Počítání do tisíce)

                         - PS str. 18/ 3., str. 23 - 26

 

Český jazyk - ještě budeme procvičovat hlavně vyjmenovaná slova. Mrkněte ještě, prosím, do učebnice na žluté rámečky "Rozlišujte" např.  pyl - pil ( str. 32, 34, 36, 3..  8, 42, 46, 47, 50, 53, 55, 56 a 57) .

- přidávám vyjmenovaná slova po V a Z (tam už jsou jen 4), učebnice str. 53 - 58

- PS str. 24 - 29 (můžete zkusit i diktát...?)

 

Čtení - za čtení se přimlouvám, ať děti čtou cokoliv, po chvilkách.... do života moc důležité.

            - v příloze posílám buď jako práci navíc a nebo pro "zábavu" právě nějaké to čtení (máte-li možnost text vytisknout, asi se to dětem bude lépe číst...text je barevně rozlišen pro čtení z monitoru)

            - budete-li mít čas a chuť a hlavně abych nedala další úkol rodičům (to bych fakt nerada) - možná, to už umí děti      samy a to poslat mně správné odpovědi...

 

Úkoly  do 31. 3. 2020

- K procvičování a i pro návod, jak na to, prosím, využijte pokud možno on-line nabídek zdarma (viz hl. stránka) + YouTube vyjmenovaná slova a písemné sčítání a odčítaní s přechodem přes základ 10 (učiteldodomu, khanacademyczech) + ČT 2 UčíTelka a jiné vzdělávací programy

- Ve škole jsou připraveny pro každého žáka kopie již všech vyjmenovaných slov k vystříhání a nalepení do našeho Lexikonu a trochu i k procvičení. A dále pak je zde i připravena Matematika 3. díl (učebnice a prac.sešit), protože ve 2. díle nás pak čeká geometrie a tu bych s dětmi ráda udělala společně, až se vrátíme zpět do školy. Uvidíme, ještě nevíme, jak dlouho budeme doma...

- Čj učebnice str. 49 - 52, PS str. 20-23 (vyjmenovaná slova po S) + napiš do sešitu str. 47/ 2.,str. 48/ 7., str.. 50/6.

+ vystříhat a nalepit vyjmenovaná slova a slova příbuzná vypsat po V (Lexikon)

- M učebnice str. 26 - 28, PS str. 14 - 15 a str. 16/5 a)b), 17/5a)b) + vypočítej do sešitu str.25/ 2., str. 26/ 5., 6., str. 27/ 3. , 4., 5. a 6.

- Písanka str. 11 - 14

- Prvouka str. 38 - 39 a 42 - 43 ( k čemu je potřeba učebnice a nebo si nevíte rady, prosím, nějak viditelně označte, vše ve škole doplníme, dovysvětlíme) - i tady učivo vybírám, to, co se vynechá, doděláme samozřejmě společně ve škole.

- Angličtina - prosím, zatím opakujte slovíčka, procvičujte... výborná je i Angličtina pro nejmenší  nebo Disney´s Magic English ...aj. ( na YouTube je toho dost)

- poslala jsem nakopírovaná slovíčka Unit 8 a 9, prosím o nalepení a vyplnění(kdo má někoho doma ku pomoci, můžete i procvičovat výslovnost), učebnice str.38 - 40 (Unit 8 - všechny poslechy+ konverzace až ve škole) a PS str.38 - 41 (co půjde, určitě se ke všemu vrátíme, vysvětlíme).

Našla jsem na youtubu i nahrávky k učebnici Chit Chat 1 audio (písnička The Crazy clothes shop, výslovnost slovíček).

Moc děkuji všem rodičům za ochotu, pomoc a spolupráci!!!

 

Úkoly týden 11. - 13.3.2020

ČJ - učebnice str.47-48 + PS - str.17-20

M - učebnice str. 24-25 + PS str.12-13

PRV - str.36-37

Písanka - do str. 10