2016/2017

15.09.2016 19:48

Duben

6. 4.  dopravní výchova 2.r. p. Netíková (dle počasí)

11. 4. Den Země II.st. (Ukliďme si Česko)–úklid v obci p. Preininger –dle počasí, náhr. termín 18.4.

11. 4. dopravní výchova 4.-5.r. p. Myšák, p. Moravcová

12. 4. horská miniliga florbal – závěrečný turnaj v Rokytnici v O.h. p. Preininger

12. 4. 9.r. Přijímací řízení

12. 4. ped. rada klasifikační

18.4. divadlo RK 1.r. p. Michlová

18. 4. hokejbal 6-7.r. V Opočně p. Preininger

19. 4. zápis do 1.ročníku p. Michlová

19.4. 9.r. přijímací řízení

20. 4. vítání bledulí p. Hovorková

20. 4. třídní schůzky

20.4. hokejbal 8+9.r. p. Preininger v Opočně

21.4. hokejbal 1-3.r. P. Preininger v Opočně

25. 4. Stepík 2 skupiny I.st. (1+2.r. p. Kubcová, 3.-5.r. p. Hovorková)

Březen

10. 3. 4.-6. r. Filharmonie HK

14. 3. kraj st. tenis (Rašek, Krycner, Michl)

14. 3. Op v lyžování Deštné v Orl.h.

17.3. Mezinárodní turnaj ve florbale v Rokytnici

 

bruslení 

 I. st. 9.3. (Ho-vedoucí akce, Michl), doprava bus v 8 h u kostela, poplatek 60,-

 II.st. 7. 3. (Prei-vedoucí akce, Hr,Ne)  Doprava auty (odjezd 12,30h), poplatek 30,-

Leden

3.    1. nástup dětí

11.  1.  prevence Ženatová 6.r.

19.  1. prevence Ženatová 5.r. ??možná 4+5

20.  1. Planeta Země Filipíny 10h Nové Město 5.-9.r. Poplatek 90,-(60,-vstup, 30,- doprava)-vybírají třídní uč. ,

        23.-27. 1. anglický týden 7.-9.r. Vedoucí akce Je

              31. 1. vydání pololetního výpisu vysvědčení

Prosinec

1. 12. Čertovké laboratoře v HK 7.-8.r.

1. 12. Tv1 a Tv2 s trenéry st.tenisu

7. 12. Beseda Recyklace hrou 1.-9.r.

7. 12. Plavání I.

7. 12. Florbal 2.-5.r. dívky

14. 12. Plavání I.

15. 12. Představení Pernštejni – Vikingové 1.-9.r. (45,-Kč)

19. 12. Exkurze HK 5.-6.r. hvězdárna, Klicperovo divadlo 7.-9.r.

20. 12. Zpívání v kostele 10,15h

 20. 12. II. po kostele možnost vánočních třídních besídek

 21. 12. Plavání I.

22. 12. I. besídka

22. 12. II. vánoční florbal-turnaj

Listopad

14. 11. Country tance do stodoly I. st.

15. 11. Florbal 6+7 d p. Preininger

18. 11. Vánoční dílny II.st.

22. 11. Třídní schůzky, společné setkání s rodiči

23. 11. Filharmonie HK Hurá do ZOO 1.-3.r.

25. 11. Přehazovaná 8+9 d p. Preininger

27. 11. Advent Dobré

30. 11. První plavání I.st.

 

Říjen

4. 10. prevence p. Ženatová 2.r. (po první h se 1 h učí, pak 3h p. Ženatová)

4. 10. minifotbal RK 8+9.r. Prei

6. 10. exkurze Dolany 1+2.r. V rámci projektu Ovoce a zelenina do škol

10.-11. 10. sběr papíru, elektro

13. 10. florbal 8+9.r. Prei

14. 10. prezentace škol RK 9.r.+Kohoutek RK

18. 10. st.tenis Voděrady Prei

20. 10. florbal 6+7.r. Prei

25. 10. výukový program Krteček 2-5.r. Česká Skalice

 

Září

26.-27. 9. chata Kristýna Jedlová 6.r. + p. Hrušková-sebepoznávací pobyt