2015/2016

16.09.2015 09:13

Září

4. 9. Divadelní představení Renesanční válčení

12. - 13. 9. Kostelecké Horky pro 6. ročník

27. 9. - 2. 10. 2015 - Anglie pro 8. a 9. ročník

Říjen

12. - 13. 10. Sběr papíru

16. 10. Školská výstava v RK

20. 10. Informativní schůzka pro rodiče šesťáků

21. 10. OK ve stolním tenise - Voděrady

22. 10. OK ve florbale dívek 6. - 7. ročník

Listopad

12. 11. Okrskové kolo ve florbale dívek 6. - 7. ročník, Rokytnice v Orl. h.

13. 11. Vánoční dílny

13. 11. Okrskové kolo florbal H4 v Dobrušce

24. 11. Rodičovské schůzky

25. 11. Adventní dílny 2

29. 11. Rozsvěcení stromu

30. 11. Devátý ročník na úřad práce

Prosinec

4. 12. Mikulášská nadílka

5. 12. Adventní zájezd do Hrádku u Nechanic

21. 12. Vánoční zpívání v kostele

22. 12. Vánoční florbalový turnaj 6. - 9. ročníku

Leden

27. 1. Zápis do 1. ročníku

Únor

7. - 12. 2. Lyžařský výcvik 7. a 8. ročníku

27. 2. Ples školy

Březen

31. 3. prevence Ženatová 5 nebo 6 r.

Duben

5. 4.   8+9.r. beseda s kurátorem p. Šána

6. 4.   vybíjená 4-5.r. 

8. 4.   vybíjená 6.r.

12. 4. prevence Ženatová 5 nebo 6.r.

13. 4.  8-9 r. exkurze Grafitec sro

14. 4.  Hokejbal 1.-3.r.

15. 4. Hokejbal 6.-7.r.

15. 4. 9.r. přijímačky

18. 4. schůzka třídních důvěrníků 

20. 4. Exkurze Alfa 7.r.

21. 4. Malý fotbal RK 6.-7.r.

26. 4. tř. schůzky

26. 4. II.st. jarní dílna

29. 4.  návštěva nízkoprahového zařízení v RK, beseda antisemitismus 8-9.r.

Květen

2. 5.   5.+7. r. Den otevřených dveří-hasičská zbrojnice v RK

3. 5.   3.- 8. r. bazén v RK

5. 5.   1.r. prevence p. Ženatová

9.-10. 5. sběr papíru

10. 5.  atletika Kvasiny 

11. 5.  beseda – Policie ČR, dopravka, tisková mluvčí II.st. 9-10h 5.-8.r.

                                                                                       I. 10-11h 2.-4.r.

16. 5.   návštěva soudního přelíčení v RK (8. nebo 9. r.)

17. 5.   1.-8.r. divadlo v Dobrém Jak princezna ráčkovala 8,30-10h   30,-Kč

17. 5.   atletika Kvasiny Hovorková

18. 5.   5.-6.r. Karel IV. přijíždí Nové Město n. M.

27. 5   Mayový závod 3.-4.r.

Červen

1.6. Výlet 7.r.  Je

       Horská miniliga 2.-5.r. Prei

3. 6. DVPP Ho

       1.-3.r. Filharmonie Michl, Ku, Ne

9. 6. Hudební šlehačka..1.-2.r. Michl, Ne, Ho

10. 6. ??atletika Solnice II.st.¨

          ??záchranné složky v Dobrušce

13. 6. Výlet 1.-4.r. Vyškov Ho,Michl,Ku,Ne

15. 6. Nové Město n.M. 6.r. dramatický work. Hr

16. 6. Nové Město n. M. 2.r. drumbeny work. Ho

17. 6. Páťáci páťákům Hr, Prei 5.+8.r.

17.-26. 6. Ozdravný pobyt u moře  Michk, Ra

22. 6. Exkurze 8. ročníku Praha