1. stupeň na ovocné farmě v Dolanech

07.11.2015 09:54

Exkurze žáků I. stupně do Dolan

 

V úterý 27. 10. 2015 se žáci Základní školy v Dobrém zúčastnili exkurze do Zemědělského družstva Dolany, odkud naše škola pravidelně odebírá ovoce v rámci projektu Ovoce a zelenina do škol.

A co žákům tato akce přinesla ?

„V úterý 27. 10. 2015 se 2.-4. ročníky vydaly na exkurzi do Dolan. Viděli jsme, jak se  pěstují, třídí a skladují jablka. Ve skladu musí být teplota jen 2 stupně Celsia a ubírají jim kyslík. V třídírně přístroj 26x ofotí jablko a roztřídí podle velikosti, barvy a tvaru. Nejlepší byla ochutnávka jablek a moštů v jídelně – např. Gala, Golden, Rubín, Šampion. Každý si vybral svého favorita. Pak nás autobus odvezl do sadů, kde jsme si vyzkoušeli česání jablíček. Dozvěděli jsme se spoustu věcí a všem se to moc líbilo.“

T. Krahulcová, N. Mádrová, J. Čtvrtečka

 

Tato exkurze dětem ukázala fungování družstva, dlouhou cestu jablíčka k nám do školy a význam kvalitní práce lidí. Spoustu získaných informací využijeme také v hodinách přírodovědy.

p. uč. B. Kubcová