AKCE ŠKOLY šk. rok 2018/2019

Červen

09.06.2019 04:48

4. 6. sportovní den 9.r. pro MŠ

7. 6. Klicperovo divadlo HK 7.-9.r.

7. 6. miniliga florbal  1.-5.r. Rokytnice 

10. 6. divadlo v Dobrém 

11.-13. 6. výlet 9.r. 

14. 6. fotbalgolf Nebeská Rybná 5.-8.r., + doprovodné akce golf, turistika 9.r.

17.6. třídní výlet 7. a 8.r.

18. 6. sportovní den 9.r. pro I.st.

17.-18. 6. SBĚR PAPÍRU (bude přistavený kontejner)

21.6. třídní výlet 6.r.

26. 6. předpokládaný sportovní den v Dobrém 

27. 6. rozloučení 9.r. na OÚ v odpoledních hodinách

28. 6. rozdání vysvědčení

Květen

05.05.2019 09:20

2. 5. krajské kolo v hokejbale 4.-5. r. Opočno 

7. 5. Praha 8.-9.r. vedoucí akce Hr, 

10. 5. šk.výlet 1.-4.r.Licibořice

10. 5. sportovní den DK Prei  za příznivého počasí

14. 5. atletika TÝ

16. 5. dopravní výchova teorie 4.r. +z 5.r. 6 žáků

27. 5. beseda E-bezpečí zdarma 5.-9.r. Ra

31. 5. Filharmonie HK Děti v moři hudby 3.-5.r., vedoucí akce  Ku, další pedagog Klei

      

Duben

31.03.2019 20:53

1.-5. 4. anglický týden 

11. 4. zápis žáků do 1.ročníku 

12. a 15. 4. přijímačky 9.r. 

18. 4. velikonoční prázdniny 

19.4. st.svátek 

23. 4. štafetový pohár 1.st. 

24. 4. třídní schůzky 

25.4. McDonald cup 4.-5.r. a vítání bledulí 

26.4.  ZUŠ Opočno koncert, jen za pěkného počasí 

1 | 2 | 3 >>