Inovace - DUM tvořené našimi učiteli ke stažení

Na vyžádání rádi zašleme. Kontaktní mail: ludak@centrum.cz

Seznam:


 

Číslo Předmět Třída Název Typ Stručný popis
INOVACE_S101 Z 8 Hospodářství Evropy Pracovní list  
INOVACE_S102 Z 8 Opakování Jižní Evropy Smart  
INOVACE_S103 Z 8 Francie ppt  
INOVACE_S104 Z 8 Velká Británie ppt  
INOVACE_S105 Z 8 Norsko ppt  
INOVACE_S106 Z 8 Švédsko ppt  
INOVACE_S107 Dj 8 Francie republikou Smart  
INOVACE_S108 Z 7 USA ppt  
INOVACE_S109 Z 6 Atmosféra ppt  
INOVACE_S110 Z 8 Střední Evropa - Slovensko a Maďarsko Smart  
INOVACE_S111 Z 8 Česká republika - poloha Smart  
INOVACE_S112 Z 8 Česká republika - povrch Smart  
INOVACE_S113 Z 6 Lidé na Zemi ppt  
INOVACE_S114 Z 8 Stojaté vody ČR Smart  
INOVACE_S115 Dj 8 Rusko, Velká Británie, Rakousko - Uhersko Pracovní list  
INOVACE_S116 Z 6 Zemědělství Pracovní list  
INOVACE_S117 Z 7 Afrika - poloha, povrch Smart  
INOVACE_S118 Z 6 Vesmír - opakování Smart  
INOVACE_S119 Z 7 Afrika - podnebí a přírodní krajiny Pracovní list  
INOVACE_S120 Z 8 Obyvatelstvo Evropy ppt  
INOVACE_S201 9 Ptáci III    
INOVACE_S202 9 Minerály    
INOVACE_S203 8 Savci - poznávačka    
INOVACE_S204 8 Savci III    
INOVACE_S205 7 Ptáci III    
INOVACE_S206 7 Ptáci     
INOVACE_S207 6 Hmyz -     
INOVACE_S208 6 Houby    
INOVACE_S209 9 Vnitřní geologické děje    
INOVACE_S210 7 Ptáci II    
INOVACE_S211 7 Žahavci    
INOVACE_S212 7 Vyšší rostliny    
INOVACE_S213 8 Plazi    
INOVACE_S214 8 Ptáci - úvod    
INOVACE_S215 6 Pavoukovci    
INOVACE_S216 8 Savci III    
INOVACE_S217 8 Biomy    
INOVACE_S218 9 Minerály    
INOVACE_S219 8 Savci III    
INOVACE_S220 6 Bakterie    
INOVACE_S301 Čj 8 Všestranný jazykový rozbor   Rozbor souvětí, grafické znázornění
INOVACE_S302 Čj 8 Všestranný jazykový rozbor   Počet vět v souvětí, grafické znázornění
INOVACE_S303 Čj 8 Všestranný jazykový rozbor   Počet vět v souvětí, grafické znázornění
INOVACE_S304 Čj 8 Všestranný jazykový rozbor   Doplnění čárek, slovních druhů, slova přejatá
INOVACE_S305 Čj 8 Všestranný jazykový rozbor   Rozbor souvětí, grafické znázornění
INOVACE_S306 Čj 8 Všestranný jazykový rozbor   Věta vedlejší, slučovací poměr
INOVACE_S307 Čj 8 Všestranný jazykový rozbor   Přísudky a jejich druhy
INOVACE_S308 Čj 8 Všestranný jazykový rozbor   Doplnění čárek, větný rozbor
INOVACE_S309 Čj 8 Všestranný jazykový rozbor   Rozbor, souvětí souřadné, podřadné
INOVACE_S310 Čj 9 Všestranný jazykový rozbor   Rozbor, doplnění čárek, větné členy
INOVACE_S311 Čj 6 Druhy přívlastku    
INOVACE_S312 Čj 6 Větné členy    
INOVACE_S313 Čj 6 Slovní druhy    
INOVACE_S314 Čj 6 Vlastní jména    
INOVACE_S315 Čj 6 Shoda přísudku s podnětem    
INOVACE_S316 Čj 6 Druhy zájmen    
INOVACE_S317 Čj 6 Konkrétní a abstraktní podstatná jména    
INOVACE_S318 Čj 6 Podstatná jména pomnožná, hromadná a látková    
INOVACE_S319 Čj 7 Větné členy    
INOVACE_S320 Čj 7 Větné členy