Informace pro rodiče

Změny ŠVP

30.10.2013 14:24
Informace zákonným zástupců o změnách ŠVP Od 1. 9. 2007 naše škola  učí podle vzdělávacího programu Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání č.j.1267/2007. K 1. 9. 2013 jsme museli provést úpravy, řešili jsme to dodatkem.   Proč dochází ke změně ŠVP   Ministr školství vydal opatření, kterým se mění Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. Tato změna byla vyvolána potřebami: 1. Nové požadavky ministerstev a vlády: - finanční gramotnost, - ochrana člověka za běžných rizik a mimořádných událostí, - obrana ČR, - korupce, - dopravní výchova, - sexuální výchova. 2. Zlepšit výstupy ve vzdělávacím oboru Cizí jazyk. 3. Zvýšit požadavky v matematice na...

Webovky s informacemi o přijímacím řízení na SŠ

23.10.2011 21:28
http://www.scio.cz/in/2ss/pzscio/zmeny.asp http://www.msmt.cz/vzdelavani/prijimani-na-stredni-skoly-a-konzervatore http://www.stredniskoly.cz/prijimacky.html http://www.atlasskolstvi.cz/a4471-prijimaci-zkousky---stredni-skoly