učitelé pro školní rok 2016/2017

 

1.ročník - třídní učitelka Mgr. Michlová Dita

2. ročník - třídní učitelka Mgr. Blanka Kubcová

3.ročník - třídní učitelka Mgr. Lenka Hovorková 

4. + 5. ročník - třídní učitelka Mgr. Iva Moravcová (+ reedukace)

 

bez třídnictví na I.st - p. uč. Bc.Simona Jelínková (Aj)

vychovatelky ve školní družně - Alena Dostálová, Petra Netíková