učitelé pro školní rok 2017/2018

 

1.ročník - třídní učitelka Mgr. Michlová Dita

2. ročník - třídní učitelka Mgr. Lenka Hovorková

3.ročník - třídní učitelka Mgr.  Blanka Kubcová

4.ročník - třídní učitelka Mgr. Iva Pejskarová

 

bez třídnictví na I.st - p. uč. Mgr.Simona Jelínková (Aj)

vychovatelky ve školní družně - Alena Dostálová, Petra Netíková