učitelé pro školní rok 2018/2019

 

1.ročník - třídní učitelka Mgr. Michlová Dita

2.ročník - třídní učitelka Mgr. Iva Pejskarová 

3.ročník - třídní učitelka Mgr. Lenka Hovorková

4.ročník - třídní učitelka Mgr. Blanka Kubcová

 

bez třídnictví na I.st - p. uč. Mgr. Simona Jelínková (Aj), Líza Peřinová (Vv)

Asistenti: Lenka Vacková, Vendula Poláčková, Bc. Tereza Novotná, Líza Peřinová

Vedoucí školní družiny -  Petra Netíková