školní rok 2018/2019

Tento školní rok máme na anglický jazyk Mgr. Simonu Jelínkovou, zůstává 1 vyučovací hodina týdně, během které opakujeme slovní zásobu z první třídy a přidáváme některá nová slovíčka. 
Pracujeme podle knížky Happy Hoppy: https://www.lingea.cz/happy-hoppy-kniha.html
 
V každé hodině se zaměřujeme na jedno téma, ke kterému máme i písničku se slovní zásobou. Některé písničky se učíme nazpamět', někdy zkoušíme slovíčka předvádět, pravidelně je opakujeme.
 
témata: Hello, colours (barvy), counting (počítání do 20), farm animals (zvířata na statku), toys (hračky), wild animals (divoká zvířata), Halloween, fruit and vegetables (ovoce a zelenina), Thanksgiving day (den díkuvzdání), Christmas (Vánoce), food (jídlo), at home (části domu), in the sea (mořská zvířata), the weather (počasí), adjectives (přídavná jména - pocity), family (rodina), Saint Patrick day (den svatého Patrika), the face (tvář), the body (tělo), Easter (Velikonoce), clothes (oblečení), in the town (místa ve městě), in the jungle (v džungli), summer (léto), goodbye.
 

2.třída - Angličtina

Pokračujeme :-D  

Další témata pro "druháčky" a s tím i další písničky a pár nových frází.

Stejně jako v loňském roce, máme 1 hodinu angličtiny, kde se učíme slovíčka pomocí básniček a písniček formou opakování slov a frází. Zde naleznete přehled témat a slovní zádoby, kterou v hodinách probíráme. Vše je pouze ústní formou (stejně jako v 1.třídě) a pokud píší, tak děti se učí pouze opisovat, doplňovat nebo vyhledávat některá slovíčka.

 

---------------------------------------------------------------------------------------------

téma: "OPAKOVÁNÍ" 

TÉMATA: naleznete v odkazu z 1.třídy

                COLOURS (barvy)

                COUNTING (počítání)

                           

---------------------------------------------------------------------------------------------

téma: "SCHOOL " 

( backpack, blackboard, chair, chalk, classroom, colored pencils, crayons, eraser, glue, lunchbox, markers, pencil, pencil case, sharpener, ruler, scissors, teacher, texbook )

School vocabulary (phrases 1), School vocabulary (phrases 2)

What's this! Classroom objects song (youtube song)

FRÁZE:

What is this? ... This is a pencil?     

What color is it? .... The pencil is green. (It is green.)

 

------------------------------------------------------------------------------------------------

téma: "TOYS"

(scooter, doll, teddy bear, ball, car, train, computer, bike)

song: Toys song for kids (youtube), My toys song (youtube)

FRÁZE:

What is red? ... The scooter is red.        

What is blue? ...  The train is blue.

I have got a blue train.

 

------------------------------------------------------------------------------------------------

téma: "PREPOSITIONS" (předložky)

( in, on, under,in front of, behind next to, between )


song: In,On,Under song (youtube), Where is the monkey (youtube)

FRÁZE:

Where is the teddy bear? The teddy bear is in the box.

Where is the monkey? There is the monkey. The monkey is under the bed.

 

---------------------------------------------------------------------------------------------

téma: "CLOTHES" 

PART 1

slovní zásoba: (coat, shirt, t-shirt, skirt, boots, mittens, shoes, socks, rain boots, earmuffs, underpants, hat)

song: My Clothes Part1  https://www.youtube.com/watch?v=taoCF1cKZSY

The coat is green. The skirt is blue

 

PART 2

slovní zásova: (cap, jacket, scarf, sweter, glasses, pyjamas, gloves, pants,jeans, shorts, dress, swimsuite)

song: My Clothes Part2  https://www.youtube.com/watch?v=jNg3KuUFkxU

 

---------------------------------------------------------------------------------------------

téma: "BODY PARTS" 

part 1: (head, face, ears, teeth, tongue, chin, hair, eyes, mouth, nose, cheeks, neck)

song "Learn Body Parts! 1"  https://www.youtube.com/watch?v=3wsc4ngKLMs

FRÁZE: 

Shake my head. Brush my hair. Wash my face. Shut my eyes. 

Wiggle my ears. Blow my nose. Puff my cheeks. Open my mouth. 

Brush my teeth. Stick out my tongue. Tickle my chin. Bend my neck. 

 

 

part 2: (shoulders, belly, back, arms, elbow, hand, fingers, legs, knees, feet, toes, butt)

song "Learn Body Parts! 2"  https://www.youtube.com/watch?v=pTbjp3aMz-I

 

FRÁZE: 

Shrug my shoulders. Tickle my belly. Scratch my back. Wave my arm. 

Bend my elbow. Clap my hand. Wiggle my fingers. Pat my leg. 

Bend my knees. Stomp my feet. Wiggle my toes. Sit on my butt.

 

song „Where is thumbkin“  https://www.youtube.com/watch?v=bRNDu3O2VQY

 

---------------------------------------------------------------------------------------------

téma: "WINTER" 

(snow, snowman, snowball, snowflake, sledding, skiing, skating)

song "Fun Winter Song"  https://www.youtube.com/watch?v=HboTmLb9iCc

 

FRÁZE: 

I go skiing. I go skating. I go sledding. I built a showman. I make a snowball.

 

---------------------------------------------------------------------------------------------

 

 téma: WEATHER  x Days of the week 

(sunny, rainy....)

(Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday)

song "How's the Weather?" https://www.youtube.com/watch?v=I8GeA3anPdo

song 2 "How's the Weather? https://www.youtube.com/watch?v=rD6FRDd9Hew

song 3 https://www.youtube.com/watch?v=sUkMzQ_UMrQ

FRÁZE: 

It is sunny today. It is cloudy. It is snowy. .....

 

téma: "DAYS OF THE WEEK" 

song: "Days of the week"  www.youtube.com/watch?v=LIQsyHoLudQ


 

---------------------------------------------------------------------------------------------

téma FUN TIME a písnička https://www.youtube.com/watch?v=7MKmbyfhkkE

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------

téma: "FOOD" 

song: Do you like? - https://www.youtube.com/watch?v=frN3nvhIHUk

 

---------------------------------------------------------------------------------------------

téma: TRANSPORT

(the air : helicopter, air plane, baloon, spaceship)

(the water : boat, ship, submarine)

(the ground/land: buss, car, bike, motorbike, train)

 

písničky/songs: 

We All Go Traveling By -  https://www.youtube.com/watch?v=cSw50Jw0H34

TRANSPORTATION SONG - https://www.youtube.com/watch?v=2c68qD_NExQ

Transports Lesson Plan - https://www.youtube.com/watch?v=X2a_9i87Qno

  

 

FRÁZE:
I see helicopter. I see boat on the water.

There are 2 cars. Two cars on the road.
 

------------------------------------------------------------------------------------------------

téma: "MY PETS" a "OPOSITES" (protiklady)

(dog, bird, cat, fish, mouse, horse)

(short / long, clean / dirty, small / big)

 

------------------------------------------------------------------------------------------------

téma: "WILD ANIMALS"

(crocodile, elephant, tiger, hippo, giraffe, snake)