SFUMÁTO

1) Metoda Splývavého čtení SFUMATO

            Autorkou této metody je česká pedagožka s dlouholetou praxí v oblasti nápravy špatného čtení PeadDr. Mária Navrátilová. Tato metodika prvopočátečního čtení vychází z poněkud odlišných principů výuky čtení, než představuje tradiční a zároveň nejčastěji používaná metoda slabikotvorná.

            Metoda Splývavého čtení je založena na perfektním zvládnutí počátků čtení, na správném návyku techniky práce očí, ve čtení je zdůrazněna jeho plynulost. Žáci se správně učí modulovat a barvit hlas a postupně se seznamují s grafickou i zvukovou podobou hlásek a následně pak slov. Výrazně se od sebe oddělují podobné tvary písmen, aby nedocházelo k jejich záměně.

            Vytvořením správných technických základů u dětí nenastává tzv. dvojité čtení, zlepšuje se písemný projev, žáci čtou plynule a od počátku čtenému textu rozumí. 

            Ve školním roce 2014/2015 se žáci 1. třídy začali učit podle metodiky Splývavého čtení SFUMATO. Z prvních zkušeností můžeme říci, že se tato metoda osvědčila a již máme i první čtenáře. Hravou formou se žáci naučili poznávat jednotlivá písmena a vyslovovat správně hlásky, ztratili ostych. Na hodiny čtení se těší, dosahované pokroky jim přinášejí radost a uspokojení.

 

Metoda Sfumato klade důraz na:

  •      správné tvoření hlásek - zpočátku se hlásky vyslovovují velmi hlasitě, s prodlouženou délkou, dbá se na správnou intonaci
  •      důkladné zapamatování tvarů písmen
  •      plynulé spojování hlásek při přechodu na čtení slabik a celých slov
  •     čtení se správnou intonací
  •     čtení s porozuměním
 
odkaz na weby : www.sfumato.cz
                        Každé dítě má právo naučit se krásně číst
 
 
odkaz na video na youtube: