2017/2018

Termíny letošního ročníku

31.10.2017 11:45
11.10. Dob x Des 16.10. Sku x Rok   6.11. Dob x Rok, Sku x Des  4.12. Sku x Dob, Des x Rok 15.1. Sku x Rok 17.1. Des x Dob 12.2. Des x Rok, Dob x Sku 19.3. Dob x Rok, Des x Sku 28.3. Finálový turnaj Rokytnice 2 kategorie - 1. - 3. roč, 4. - 5. roč. 3x 10 min